Friday, October 2, 2009

Kvalitetsseminar

Denne uken var vi på et seminar om kvalitet. Seminaret ble holdt på Jæger i Bergen, og var meget interessant. Jæger hadde arbeidet mye med kvalitet, og hadde blant annet nådd en produktivitet (tatt fra hukommelsen) på mellom 120 og 160%. Mange europeiske forhandlere lå på rundt 65%. De hadde satt seg et mål på å kunne levere service på en bil på 45 minutter, ned fra dagens 60 minutter. Vi gikk også inn i produksjonslokalene deres, og det var imponerende systematikk på mye av arbeidet.

Jon Iden, en forsker fra NHH (om jeg husker riktig), fortalte om prosesstankegang, og hvor mye som gjenstod på at dette skulle fungere i organisasjoner. Dette til tross for at de var ISO 9001 sertifisert.

Det hele var meget interessant, og vi så at det nyttet å jobbe med kvalitet. Til tross for dette, mangler det fortsatt verktøy for å få jobbene gjort på en effektiv måte, og vi forventer i Fonn at vi kan levere bedre og bedre systemer for organisasjoner som ønsker å øke effektivitet og kvalitet.

No comments:

Post a Comment